Historia

Vinterviken är en vik av Östra Mälaren och en dalgång med tillhörande parkområde i stadsdelen Aspudden i Stockholm. Området gränsar till Gröndal. Över Vintervikens östra del spänner Essingeledens Blommensbergsviadukten.

Vinterviken är känd för Alfred Nobels anläggningar där olika former av industriella verksamheter bedrevs fram till 1980-talet. De historiska byggnaderna är numera K-märkta och används för bland annat restaurangverksamhet. K-märkning betyder kulturmärkning och är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk. Det är numera ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd som är avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse.

Vinterviken stavades innan Winterviken och är känt från 1600-talet. Stockholmslandskapets många sprickdalar sträcker sig i östvästlig riktning långt från skärgården och in i Mälaren. Vinterviken är en del av en sådan dalgång med den typiska förkastningsbranten mot norra sidan. In på 1930-talet fanns en liten sjö som hette Långsjön som låg i Vintervikens dalgång.

1865 köpte Alfred Nobel hela området och flyttade dit från Heleneborg på Södermalm eftersom verksamheten blev för farlig för allmänheten där. Platsen för fabriken valdes med omsorg i en smal dalgång omgiven av höga berg med skog och direkt anslutning till Mälaren. Ägarna i Vintervikens närhet fick skriva på ett intyg där det stod att de inte hade något emot att en sprängämnesfabrik byggdes. När köpet var färdigt flyttades apparaturen in i ett stall och ett växthus fick bli laboratorium. Alfred Nobel var själv VD i starten samt driftingenjör, korrespondent, kassör och reklamagent.

Sedan 1974 äger Stockholm stad Vinterviksområdet och i mitten av 1980-talet var platsen i förfall. Området upprustades i början av 1990-talet med skulpturstråk, koloniträdgårdar och promenadvägar med sittplatser efter landskapsarkitekten Torbjörn Anderssons planer. Några fabriksbyggnader renoverades, andra revs och spränggroparna gjordes tillgängliga för allmänheten.