Alfred Nobels Bolagsbildning

Efter det hade skett en explosion på Heleneborg i samband med experiment med nitroglycerin flyttade Alfred Nobel anläggningen till Vinterviken. Alfred Nobel fick genom sin faster Fru Betty Elde kontakt med en av Stockholms rikaste män som var intresserad och villig att medverka i en bolagsbildning. Han hittade även ytterligare en bolagsman, kapten, tekniker och affärsman. Alfred Nobel övertygade de både männen att satsa i hans bolag och arbetade fram ett övertygande PM.

22 oktober 1864 undertecknades bolagsbildningen och aktiekapitalet bestämdes. Den första bolagsstämman hölls 28 november 1864 och till styrelsen, som skulle bestå av tre direktörer, valdes Alfred Nobel, J W SMITH och C Wennerström. Alfreds far valdes som suppleant samt ingenjör E.E. von Rothstein. Den kungliga sekreteraren var V Tempelman.

Idag utses styrelsen i stiftelseurkunden i ett aktiebolag. Bolaget ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter, om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Styrelsen har som uppgift att leda företagets verksamhet, kalla aktieägarna till bolagsstämma, ansvara för att skatter betalas in och se till att upprätta årsredovisningar och, när det krävs, revisionsberättelse. I bolaget måste också en revisor finnas som ska granska styrelsens beslut. Revisorn väljs av bolaget och kan hittas genom enkla medel. Alfred Nobel som bland annat var verksam i Stockholm hade enkelt kunnat hitta en revisor med Hitta revisor Stockholm.

Alfred Nobel tillägnade mycket tid med att bygga upp en stor industri kring sina uppfinningar, mot slutet av hans liv fanns ett hundratal fabriker med direkt eller indirekt koppling till de bolag han grundat. Att sköta om dessa företag krävde mycket resande och brevskrivande, i sina brev ger Alfred en dyster bild av sitt kringresande liv. Han längtade ofta tillbaka till arbetet i sitt laboratorium.